Jdi na obsah Jdi na menu
 


CHRÁM PRAKRÁLOVNY ELISABETH

27. 1. 2010

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

 

,,Nový Chrám prakrálovny Elisabeth nad Prahou"

 

Obrazek

 

,,Nad Prahou byl otevřen nový Chrám Bohyně. Disponuje nejmodernějšími technologiemi pro transformaci."

 

,,Je obrovskou pomocí ke zbavování se starých struktur k rychlejšímu vzestupu do Světla a Lásky."

 

Ukotven byl 22.7. 2009 na Vyšehradě.

 

 

 

,,Chrám Bohyně Isis ( prakrálovny Elisabeth ) je vystavěn pro účely transformace, tedy přestupu do vyšších dimenzí Lásky a Světla."

 

 

 

,,Oplývá nejmodernějšími „technologiemi“ využitelnými pro společný vzestup lidstva do vyšší dimenze Vědomí. Jeho smysl a význam pro lidi pro tuto dobu je nezměrný."

 

,,Stává se transformační branou a vstupem do nových světů, portálem pro bytosti z různých světů a vstupem nejvyšších božských dimenzí pro vysoce vyspělé bytosti inkarnované na Zemi."

 

 

 

,,Je připraven poskytnout lidem během vrcholné fáze transformace, do níž vstupujeme, maximální pomoc. Bude fungovat i sloužit i po roce 2012 pro širší účely."

 

,,Napomáhá využívat určité typy energií a systémů během transformace jednotlivců i celých skupin na určitých duchovních úrovních."

 

 

 

,,Když se někdo Vědomě či nevědomě napojí na chrám, jeho energie budou pracovat v kolektivu, mezi lidmi. Má důležité poslání pracovat naplno pro dobro nejvyšší všech bytostí."

 

 

,,Co přináší nový chrám ?"

 

 

• Zvyšování vibrací, dobíjení energie, snadnější

prozařování vysokými vibracemi Světla a Lásky.

 

• Urychlení transformačních očistných procesů od

negativních destrukčních programů. Pokud má

člověk splacenou hrubou karmu ( nehody, nemoci,

krádeže, a další potíže dané naším nevhodným

neláskyplným chováním v minulosti ), jeho další

vývoj se nesmírně urychlí.

 

• Schopnost umazávat lidem v auře programy a

bloky, a tím pomoci člověku rychleji se zbavit

zvědomělých programů, aby je už nemusel žít a mohl

žít v lásce a štěstí.

 

• Otvírá vlastní potenciál duše, naše dary, naše

„božské poslání“. Jde o poslání, které je naší hlavní

„misí“, kterou jsme na Zemi přišli naplnit, a na

kterou jsme se připravovali řadu životů. Poslání

může mít mnoho podob, a poznáme ho tím, že jsme

při takové práci naplněni. Shůry je velmi přáno,

abychom se otevřeli svému Světlenému úkolu.

 

• Možnost skrze chrám napojit se na své domovské

úrovně, odkud jsme přišli, na své vlastní energie. Ty

nás posílí, abychom svobodně žili sami sebe a dají

nám ochranu.

 

• Možnost přímé komunikace se svou domovinou.

Možnost využití chrámu jako přibližování se galaxie

své rodiny duše. • Jsou zde vybudované prostory, ji

miž lze cestovat do jiných úrovní, ochranný tunel,

kterými lze cestovat do určitých typů pole galaxie -

cestovního, mentálního, astrálního.

 

• Možnost stahování určitého Světelného systému z

Chrámu, který pomáhá být mnohem odolnější

programům temnoty, tedy strachu, nevíry, destrukci,

smutkům, kritice, odsuzování, tedy všemu co nás

stahuje dolů z lásky do strachu.

 

• V chrámu jsou nejnovější technologie, jak být

silný, odolný a vědomý vůči mechanismům

„Matrixu“ a našeho odvráceného já, které nám

brání ve Vzestupu do Světla. Ty budou stále

zesilovat ve snaze strhnout nás zpět.

 

• Od roku 2010 si lze stáhnout program, který

vytvoří silnou Světelnou ochranu a Světelný pás,

vajíčko. Až začnou útoky a snahy nás stáhnout a

nenechat jít do Světla, program v auře temnotu

nejen odpuzuje, avšak ochrana je tak silná, že se o

to spálí.

 

• Zkušení Světelní pracovníci zde mohou také čerpat

důležité informace.

 

• Program načte lidskou bytost a podle toho dostane

tolik, kolik je schopen unést a vstřebat. Nejnovější

technologie přistupují ke každému individuálně.

Rozpouštění závislostí, uzdravení. Program detekuje

jednotlivě, kde kdo má jaké slabosti, závislosti a

začne je proSvětlovat. Každému přijde to nejlepší,

co může a má získat v souladu s Boží vůlí a záměrem

jeho duše.

 

• Nejmodernější Světelný systém moudrosti, ochrana

proti mentálním útokům druhých, negacím,

nenávisti atd., abychom zůstali v klidu, bdělosti a

lásce a mohli žít v klidu a naplnění. Budete

stabilním pilířem Světla pod ochranou boží.

 

 

 

,,Bohyně vytvořila tento Chrám pro lidstvo, abychom mohli dříve opustit břímě minulosti a vstoupit do nové doby, nového věku, kde je radost, svoboda a štěstí. Technologie pomáhá, aby ti, kteří na Světlo v nás budou útočit, prozřeli, zmoudřeli a uvědomili si, že i oni jsou Světlem a Láskou. Důležité je do roku 2012 pozvednout co nejvýše vibrace na planetě Zemi."

Obrazek

 

,,S Prahou je Bohyně úzce spjata. Byla inkarnována jako známá Libuše, později jako Eliška Přemyslovna - matka Karla IV. Ona byla nositelkou mystického poznání a tou, kdo syna zasvětila do tajů esoterických nauk."

 

,,Na jejich základě pak Karel IV. nechal vystavět Prahu na sedmi pahorcích ( kopcích ) jako Nový Jeruzalém."

 

,,Více o tajích Prahy v knize Bohumila Vurma Město velké Bohyně. Na vrcholku Pražského hradu, hned vedle katedrály je pahorek Žiži. Ti kdo energeticky cítí, mohou potvrdit. Zde usedali králové, kde dávali slib, že budou moudře vládnou této zemi, spravedlivě pro dobro všech a budou Bohyni / Zemi chránit."

 

 

 

Převzato z časopisu Sféra

 

 WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW