Jdi na obsah Jdi na menu
 


A.A.BAILEYOVÁ - TŘI VELIKÉ UDÁLOSTI A VELMI DÚLEŽITÉ

4. 1. 2010

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

 

,,Tři veliké události a velmi důležité !“

 

Obrazek

,,Žijeme dnes v období, kdy dochází ke třem událostem veliké důležitosti, což si většina lidí neuvědomuje a nezaznamenává.“

 

,,Sedmý paprsek Zákona a Řádu se začíná projevovat; přecházíme do nového zvířetníkového znamení a blíží se příchod Krista. Tyto tři veliké události jsou příčinou mnoha dnešních převratů a chaosu; zároveň jsou odpovědny za všeobecné obracení se k duchovním skutečnostem (což zaznamenávají všichni skuteční pracovníci) a za růst porozumění, sociálního hnutí, tendencí ke spolupráci, náboženské jednoty a internacionalismu.  Typy energií, jež doposud byly latentní, stávají se potentními. Následná reakce světa je v počátečních stádiích ve svých projevech materiální; ale v konečných fázích se božské kvality projeví a změní dějiny i civilizaci. Zájem, kterému se v současnosti těší takzvané kosmické paprsky, naznačuje, že dochází k vědeckému poznávání nových přicházejících energií sedmého paprsku. Tyto paprsky proudící sakrálním centrem éterického těla planety mají nevyhnutelně vliv na sakrální centra lidí. Proto je sexuální život lidstva dočasně podněcován přes míru, proto se mu přikládá tolik významu.“

 

,,Přicházející věk Vodnáře v člověku podněcuje ducha univerzality a tendence ke spojování. Dá se to pozorovat v současných trendech směrem k sjednocování v obchodování, náboženství i politice. Ale tyto vlivy – namířeny na citlivá těla nevyvinutých nebo přecitlivělých – vedou k morbidním sjednocovacím tendencím, zákonným i nezákonným; vytvářejí extrémní pohotovost k sexuálnímu spojení v mnoha směrech a ke vztahům a spojování, které neodpovídají zamýšlené nebo evoluční linii a jsou nezřídka zneuctěním zákonů samých. Energie je neosobní věc a dvojí ve svém účinku – výsledek se různí podle typu substance, na kterou působí.“

 

,,Přicházející sedmý paprsek vyjadřuje sílu organizovat, schopnost integrovat, vnášet do dvojic protikladů slučující vztah a tímto vytvářet nové formy duchovního projevu. Vytvoří ale také nové formy toho, co - z hlediska ducha – může být považováno za hmotné zlo. Je to mocný impulz, který vynese na denní světlo všechno, co je zahaleno do hmoty, a povede tak nakonec k odhalení ducha a skryté nádhery. Dojde k tomu poté, co vše odhalené z materiální formy bude očištěno a posvěceno. Na toto Kristus odkazoval, když předpovídal, že na konci věku budou skryté věci odhaleny a tajemství vykřičena ze střech domů.“

 

,,Prostřednictvím procesu odhalování se rozvine síla myšlenky. Přijde to skrze rozvoj schopnosti rozlišování, jež lidem nabídne volbu, čímž se vyvine pravdivější vnímání hodnot. Ve vědomí člověka se objeví normy pro dobré a zlé a člověk bude činit takové volby, které položí základ novému řádu, jež uvede v úřad novou lidskou rasu, s novými zákony a přístupy a ohlásí nové náboženství lásky a bratrství a nové období, ve kterém bude skupina a její dobro mít zásadní význam. Oddělenost a nenávist zvolna vymizí a lidé splynou v opravdové jednotě.“

 

Obrazek

,,Třetím faktorem, který je třeba vzít v úvahu, je příchod Krista. Všude nacházíme ducha očekávání a požadavek projevení a symbolického setkání, které nazýváme různými jmény, ale jež se obvykle odvolávají na příchod Krista. Může to být skutečný fyzický příchod, jako dříve v Palestině, nebo to může znamenat určité prostoupení jeho učedníků a milovníků Velkým pánem života. Toto prostoupení vyvolá odezvu u všech těch, kdož jsou nějakým způsobem duchovně probuzeni. Anebo příchod může na sebe vzít formu obrovského přílivu Kristova principu, Kristova života a lásky, jež bude pracovat prostřednictvím lidské rodiny. Možná všechny tři možnosti budou působit zároveň a to v krátkém čase. Není na nás o tom mluvit. Na nás je být v pohotovosti a podílet se na přípravě světa na tuto významnou sérii událostí. Blízká budoucnost nám ukáže.“

 

,,Chci však poukázat na to, že příliv Kristova ducha lásky bude opět dvojí ve svém účinku.“

 

,,Jak dobro, tak zlo bude podníceno; obojí, jak hmotná touha, tak duchovní usilování budou probuzeny a posíleny. Ukáže se pravdivým přísloví, že hojně hnojená zahrada a pečlivě hlídané a zalévané políčko přinesou úrodu jak plevele, tak květin. Jsou to dvě reakce na totéž slunce, tutéž vodu, hnojivo a péči. Rozdíl spočívá v semeni ukrytém pod zemí. Čili příliv lásky podnítí světskou lásku i světskou touhu a zvířecí chtíč; posílí nutkání vlastnit v materiálním smyslu se vším následným zlem a vyústí ve zvýšení sexuálních reakcí a mnoha projevech špatně usměrněného mechanismu reagujícího na neosobní sílu. Podnítí však také růst bratrské lásky a podpoří vývoj a projevení skupinového vědomí, všeobecného porozumění; vytvoří novou a mocnou tendenci k slučování a sjednocování. K tomu všemu dojde působením Kristova ducha prostřednictvím lidstva jako média. Kristova láska bude bez přestání proudit na zemi a její vliv bude v následujících stoletích stále sílit, až na konci věku Vodnáře a prostřednictvím činnosti sedmého paprsku (jenž přivádí dvojice protikladů k těsnější spolupráci) se můžeme těšit na „Lazarovo zmrtvýchvstání“ a vynoření se lidstva z hrobky hmoty. Skrytá božskost bude odhalena. Všechny formy budou neustále procházet účinky Kristova ducha a dojde k vyvrcholení lásky.“

Obrazek

 

Esoterická psychologie, I. Díl - A. A. Baileyová & Djwhal Khul

 

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář