Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odpuštění, Dokonalost a Meditace Lásky, Radosti a Jednoty

28. 11. 2010

Milovaní,

V nadcházejícím období se bude světlo zvětšovat exponenciálně a proto vás prosíme, abyste zůstali silní a odvážní. Obrazek

Prosíme vás, abyste si uvědomovali, že ve skutečnosti jste to vy, kdo dělá změny na světě, děláte změny sami v sobě.

Prosíme vás, abyste meditovali a odpouštěli.

Odpouštěli naši drazí v každém okamžiku. Víme, že ego se intenzivně hlásí, protože chce znovu probrat kontrolu.

 

Víme, že je to stále velmi těžké v dimenzi, ve které žijete.

 

Naši drazí, odpuštění je klíčem pro každého z vás.

Už je toho tolik, naši drazí, co jste doposud dosáhli. Buďte k sobě laskaví a milující a dovolte si odpustit a opustit všechno, co už víc neslouží pro vaše nejvyšší dobro.

 Obrazek


Milujte se naši drazí, meditujte každé ráno.

Přineste s Láskou Lásku vaší Božské JÁ JSEM Přítomnosti.

 

Přivolejte vaši JÁ JSEM Přítomnost naši drazí, přivolejte Desátý Paprsek zakódován ve vašem světelném těle.

Opakujte si to neustále během dne, obklopte se naši drazí, Láskou vašeho Svatého Srdce.

Je to Láska vaší Božské JÁ JSEM Přítomnosti.

 

Toto je ta Láska, která vás přenese přes každý nový okamžik. Je to základ celého Stvoření. Na této Lásce je vystavěno celé Stvoření, z této Lásky je zformované celé Stvoření a celé Stvoření vstupuje do budoucna založené na této Lásce, základní Lásce z vašeho Svatého Srdce.


Každý jeden z vás je pevným bodem. Jste pevnými body celého Stvoření. Když si to uvědomíte a zvětšíte tento Pevný Bod, tuto Lásku vašeho Svatého Srdce, naplníte se svou Božskou JÁ JSEM Přítomnost.

Naplníte se Adamantinovými částicemi, naplníte se Láskou Stvořitele a budete růst a růst, dokud se váš srdeční tep nezharmonizuje se srdečným tepem celého Stvoření, Kosmickým srdečným tepem Stvoření, srdečným tepem Boha.

 


V dávných časech, v období mé inkarnace bylo světlo velmi husté, velmi těžké a bylo náročné pro každého na planetě udělat byť jen krůček dopředu. Přišla jsem v době, kdy byla Láska na planetě velmi potřebná a zpráva, kterou jsem přinesla, byla překroucena ve prospěch těch, kteří byli součástí Církevní hierarchie, těch, kteří měli v rukou moc. Poselství je stále stejné moji drazí, je to poselství Lásky, odpuštění, soucitu, naděje, oddanosti, odhodlání. Je to poselství jednoty, jednoho srdečního tepu. Je to zpráva o vašem spojení s celým Stvořením. V těch dávných dobách, když jsem byla inkarnovaná, to bylo dost na to, aby duše vytvořila nejmenší spojení se svým vnitřním Já. Na planetě nebyl dostatek světla pro pochopení duchovního růstu, růstu vědomí, spojení se vším živým, spojení se Zemí.

Drazí, to je nejpožehnanější dar, který dostáváte v této požehnané době, dar rozšiřujícího se vědomí.


Spolu s darem rozšiřujícího se vědomí přichází i odpovědnost.

 

Jak víte, jste všichni bratři a sestry a víte, že jste jedno s Matkou Zemí.

Víte, že zvířata jsou vaše mladší sestry a bratři a víte, že všechny formy mají vědomí.

Prosíme vás drazí, abyste začali žít v dokonalosti, abyste začali žít svou pravdu a žít podle toho, co říkáte v každém okamžiku.

 

Pokud někdo pozvedne svou pravdu a přijme vyšší vědomosti, vyšší moudrost, již není více přijatelné, aby pokračoval v chování, které neslouží jeho / její nejvyššímu dobru a nejvyššímu dobru všech. Pokud někdo zná vyšší pravdu, je žádaný, aby žil tuto vyšší pravdu.

 

Dokonalost naši drazí, zahalte se do dokonalosti a žijte ji a budete prudce stoupat vzhůru, tak jak už stoupáte teď. Když vstanete a vzlétnete a poletíte na svých andělských křídlech, budeme při vás. Vyzvedneme vás a poletíme spolu s vámi.


Každý z vás drazí, dostal dar, který je jedinečný a dokonalý pro každého jednoho z vás. Dary, které jste obdrželi jsou vždy unikátní kombinací, kterou nemá žádná jiná duše na planetě. Tyto dary naši drazí, vám pomohou provést vaši božskou službu a uzemní vaše duchovní poslání na Zemi. Toto jsou dary naši drazí, které rozezpívají vaše srdce. Každý z vás má kousek skládačky, kterou nemá nikdo další. Každý jeden z vás je mimořádně důležitý na planetě. Božský plán nebude naplněn, dokud každý z vás nenaplní své božské poslání, dokud každá duše nepřijde domů, dokud každá duše neprovede to, co sem přišla vykonat. Své poslání můžete provést s lehkostí a půvabem nebo můžete jeho dokončení přesunout do dalších životů ve třetí dimenzi. Nic není správné nebo nesprávné drazí, můžete si vzít tolik času, kolik potřebujete na naplnění svého božského poslání. Máte k dispozici celou věčnost a pouze Láska a sounáležitost k vám proudí a vy jste obklopeni touto Láskou a sounáležitosti od všech z vyšších dimenzí.


Život naši drazí, může být veselý nebo těžký. Vyberte si naši drazí, vyberte si radost, vyberte si Lásku, vyberte si moudrost. Vyberte si své vnitřní vedení, vyberte si své Božské Já. Říkáme vám, že to, co vám přinese radost a rozšíří vaše srdce, je vždy božské, vždy naši drazí.


Přináším vám dnes meditaci, meditaci Lásky, radosti, jednoty.

Zavřete oči, naši drazí, dýchejte zhluboka a přeneste své vědomí do svého Svatého Srdce.

Otevřete své srdce, naplňte se Láskou vašeho Božského Já, Láskou vaší JÁ JSEM Přítomnosti.

Pociťte rozšiřování svého srdce ... a teď povolejte Druhý Paprsek Lásky a Moudrosti.

Zavolejte modrý Paprsek.

Obklopte se modrým světlem.

Modrá je moudrost, moudrost vašeho Božského Já, moudrost Vesmíru, vy jste tato moudrost.

Obklopte se modrou.

Dovolte jí proniknout ke každému aspektu vás. Pozorujte, jak toto modré světlo naplňuje vaše pole, sledujte, jak modrý paprsek naplňuje vaše pole ... a

pošlete modrý paprsek Matce Zemi, jako dar od vás ...

Ciťte Lásku modrého paprsku.

Vnímejte tuto Lásku jako růžové světlo Lásky proudící k vám a naplňující vaše pole, proudící dolů do Matky Země, naplňující Matku Zemi a naplňující její pole.

Pozorujte, jak růžová a modrá přicházejí spolu jako jedno, moudrost a Láska spolu jako jedno …


A teď pociťte ve svém srdci, pozorujte ve svém srdci, zažívejte ve svém srdci expanzi tří spojených plamenů.

Modrý plamen vůle Otce na pravé straně, tento modrý plamen sálá a růžový plamen Lásky Matky na levé straně, tento plamen jasně září a ve středu zlatý plamen moudrosti, plápolající mezi nimi ...

Láska, vůle, moudrost, dokonalá rovnováha, dokonalá harmonie, zářící a naplňující vás ...

Vaše srdeční centrum je naplněno tímto jasným zářícím plamenem, rozšiřuje se, naplňuje vaše pole.

Zvětšujte ho a pošlete toto světlo svým sestrám a bratřím.

Pošlete toto světlo ven, obalte planetu tímto požehnaným světlem, světlem tří spojených plamenů z vašeho Svatého Srdce ... A pošlete toto světlo Matce Zemi, pošlete ho do Matky Země jako dar od vás.


Nyní naši drazí povolejte Dvanáctý Paprsek, požehnaný, zářící Zlatý Paprsek, nejvyšší ze všech paprsků na Zemi. Dvanáctý Paprsek pole všech možností, Paprsek Božského Vědomí.

Zahalte se dvanáctým paprskem, obklopte se právě takovým množstvím, které vám přinese lehkost a ladnost. Přiveďte ho do svého srdce a veďte jej dále do Matky Země, jako dar naplňující vaše pole, její pole a rozšiřte Dvanáctý Paprsek na Matku Zemi a všechny její životní formy v právě takovém množství, který jí přinese lehkost a ladnost.

Dvanáctý Paprsek je zlaté světlo hrající všemi barvami, sledujte toto světlo a pozorujte sebe jako tekuté zlaté světlo, Matku Zemi a všechny její živé formy jako tekuté zlaté světlo, v rovnováze, harmonii, Lásce, radosti …


A teď si zavolejte Fialový Plamen,

sledujte jak se do vás vlévá, jak proudí do vaší korunní čakry a dále do Matky Země jako vzdušný vír,

sledujte jak se rozšiřuje, září z vašeho srdečního centra, naplňuje vás a naplňuje vaše pole, proudí dolů k Matce Zemi a ona vám jej nabízí a vy jí ho nabízíte jako dar ...

a teď povolejte Saint Germaina, paní Portu, Archanděla Zadkiela, paní Ametyst a anděly fialového Plamene,

aby vám pomohly v této chvíli s posíláním fialového Plamene do a kolem Matky Země a všech jejích živých forem,

aby vám pomohli přetvořit a proměnit vše, co již více neslouží nejvyššímu dobru.

Povolejte svou JÁ JSEM Přítomnost, aby aktivovala Fialový Plamen, přetvářela a proměňovala ...

 

A teď pošlete Fialový Plamen všemu Stvoření jako dar pomoci celému Stvoření při expanzi Tvůrčího Světla, srdečního pulsu Vesmíru …


Naši drazí, teď povolejte Devátý Paprsek radosti ...

Tento překrásný modrozelený Paprsek zářící Božským světlem ...

naplňte se devátým paprskem radosti ...

Rozšiřte ho, pošlete ho Matce Zemi, pošlete jej všem živým formám,

pošlete ho svým bratřím a sestrám,

pošlete ho zvířatům,

pošlete ho celému vědomí tento Devátý Paprsek radosti ...

rozšiřujte, rozšiřujte ...

Obklopte vaši požehnanou planetu devátým paprskem radosti.

 

A teď naši milovaní, pošlete ho celému stvoření ...

radost Stvořitele.

Pošlete Lásku Stvořitele, moudrost, vůli do celého stvoření ještě jednou ...

protože jste v této chvíli, v tomto novém okamžiku jedno s celým stvořením ...

A tak to je.


JA Jsem Sananda


Můžete kopírovat a sdílet s Láskou a požehnáním. Prosím kopírujte tuto zprávu v její celistvosti, dejte zásluhu Sanandovi prostřednictvím Rev. Michelle Coutant a poskytněte odkaz na: http://www.transformingradiance.com/

 

překlad do slovenštiny: Danuša, www.vzostup.sk

do češtiny upravil LM