Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odpuštění

19. 12. 2010

Ježíš Kristus nás prosí:

 

Jako vy se přimlouváte u mne za své drahé, za národ a národy, lidstvo a Zemi s jejími životními tvory, tak já se přimlouvám u vás:

 

za ty, kteří vám činí zlé -

za ty, kteří vám působí strast, strach, zármutek i bolest -

 

za ty, kteří vás svým chováním a jednání provokují ke ztrátě trpělivosti, shovívavosti, mírnosti a laskavosti -

 

za ty, kteří vás svým životem nepřímo nutí mluvit o nich v nedobrém posudku i  odporu.

 

Přimlouvám se za vaši lásku, aby projevila soucit s jejich stavem, který vznikl z mnoha dávných, vám utajených příčin, a do něhož nebylo posud mnou ani Otcem zasáhnuto tak, aby se změnil.

K této proměně je zapotřebí prominutí, odpuštění a pak vymazání velmi těžkých vin, jichž se v minulém věku dopustili, a které na nich leží jako stín kletby od bytostí, jimž těmito vinami bylo nesmírně ublíženo, neboť jejich důsledkem byla ztráta životních sil, které činí tělo nesmrtelným.

 

Otec nejvyšší odpouští vždy a všem, neboť na lásku nevztáhl žádný zákon, ač jinak řády života jsou přísné a stanoví trestné odplaty za porušení uzákoněných věcí, protože rozkládá, boří a ničí jejich dlouhodobě budované a nesnadně vyvíjené životní struktury.

 

Podle Božího řádu věcí je stanoveno, že vyrovnání a vymazání vin je právoplatné, jen když odpuštění nejvyššího Otce je spojeno s vědomým a dobrovolným odpuštěním všech těch, jimž bylo provinilými ublíženo, učiněna velká škoda či křivda.

Odpuštění Boholidské je klíčem k uzavření hříšné minulosti.

Tato zákonná podmínka nebyla dosud náležitě splněna.

Proto provinilí a hřešící zůstávají v trestu.

 

 

Následky toho jsou:

 

ztráta duchovního vědomí -

umrtvení vztahu k Bohu -

útlum duchovního citu -

neschopnost věřit a vnímat Boží existenci a duchovní život -

zastavení duchovního postupu a vývoje k dokonalému člověku . . .

 

 L. Kozáčková, www.amezdas.cz